Методология за функциониране и манифесто на университетската фондация за древна мъдрост, УДСА

Методология за функциониране и манифесто на университетската фондация за древна мъдрост, УДСА

Древната мъдрост е наследството на всички коренни култури на света, които могат да се открият от единия край на планетата до другия. От свещена Индия до Южно Чили, Мапуче, Гуарани или нашите братя от Сиера Невада.
Университетът за древна мъдрост позволява на всички, които вървят в тази посока да споделят своето послание за доброто на човечеството.

Университетът за древна мъдрост се роди заедно с пакта Икуашендуна, на 19 октомври 2012 г на свещената територия на Тежумаке в Сиера Невада, сърцето на света, с цел да се запази древната мъдрост и да се защити от колониални влияния.
Университетът се развива на свещената територия в парка Тайрона, дарен от четирима активисти с цел да служи на човечеството.

Основателят на университета Свами Парамадвейти предложи земята и опита си за свързване на древната мъдрост на изтока с древната мъдрост на Сиера Невада, споделяйки и подсилвайки ангажимента на Икуашендуна, което означава да се събуди отговорността да се правят нещата с любов и с духа на пазители на майката земя.
На 23 април 2013 г местните духовни лидери “мамо” посетиха мястото и потвърдиха, че то не само отговаря на условията за създаване на център за образование, а че освен това в древността е било терен, използван за обучения, заради което благославят проекта, наричайки го “Бункуанахиба” и се ангажират да отнесат посланието до различните индиански общности в цяла Сиера Невада, което са общо 33 общности. На 3 май 2013 г руски шамани също посещават терена на университета и правят церемония за благославяне на проекта.

Следващата стъпка за проекта беше да се включат над 60 старейшини и мамо, които участват в събирането на декларацията на Икуашендуна на 16 май 2013 г в Тежумаке, откъдето много от тях предлагат да сътрудничат на това усилие за споделяне на мъдростта.
Фондацията на университета също създава собствена мрежа на древната мъдрост с други участници по света, като например интелектуалци, които също
са готови да сътрудничат на това начинание, давайки лекции към университета в техните места, учейки студентите или помагайки за поддържане на стандарти в Университета.

Университетът също ще се опита да предложи курсове посредством Интернет за хора, които не могат да пътуват толкова далеч до парка Тайрона. Основателят на университета Свами Парамадвейти и лидера на аруако Кандимаку Бусинтана посетиха Набусимаке, “мястото, където се ражда слънцето”, за да получат благословиите от управника Кабилдо, където те бяха помолени Университета да обърне внимание на природната медицина и хранене, което е било практикувано от древните традиции.

By |April 10th, 2015|Categories: Новини|Comments Off on Методология за функциониране и манифесто на университетската фондация за древна мъдрост, УДСА