Събуждане на познавателната памет

Събуждане на познавателната памет

Аюрведа е част от най-ценните писания, известни като Ведите, датиращи от около 1500 г.пр.Хр. Две от четирите Веди – Риг Веда и Атхарва Веда – дават подробна информация за лечението, хирургията и дълголетието. Ришите, святите мъдреци на Индия, съставители на Ведите, получавали инструкции и информация по духовен път. Названието „риши“ буквално се превежда като „пророк“. Те се отдавали на съзерцание и медитация и виждали истината. Извличали информацията от космоса. Докато Западната медицина се опира на микроскопското изучаване на физическия свят на амеби и клетки, индийската медицина възниква в резултат на изучаване на микро- и макрокосмоса на духовния свят, който ни обгръща и съдържа в себе си всички знания; и на свещената памет на всички времена – нашата познавателна памет.

A farmer harvests rice on a field in Lalitpur, Nepal October 26, 2016. REUTERS/Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY

Садханата – ключ към връзката с душата

Познавателната памет става достъпна чрез нашите всекидневни садхани (в превод от санскрит – „средство за постигане на  ..“). Тези здравословни практики усъвършенстват вибрационните ни способности и ни дават възможност да засилим духа си. Заради безкрайната склонност да се раазсейваме и  изразяваме повърхностно, ние сме загубили достъпа до нашия вътрешен предводител, познавателната памет. Повече от 2/3 от информацията, която складираме в паметта си, е невалидна, невалидни са спомените. Всеки момент, всеки ден ние формираме мнения въз основа на неточно припомнени или непълни данни. По този начин трупаме фалшива или болезнена информация. Тези мнения на свой ред неизменно се наслагват в паметта. Ние скалдираме данни с всеки дъх. Именно поради това мъдреците ни призовават да слушаме, да преценяваме и да се въздържаме от прибързани заключения. Така постепенно ще ставаме все по-внимателни и наблюдателни за онова, което приемаме, и ще складираме все по-малко невалидна информация в паметта си.

Садханите пробуждат дълбоко запечатаните лековити кодове. Много садхани, които се практикуват с постоянство, дават вътрешна сила и разбуждат познавателните спомени, изтриват невалидното и връщат живота към неговата първична, познавателна същност.

Паметта на храната като садхана

Всичко започва с малкото зрънце – зрънцето, което помни своето ДНК, своята извечна памет; зрънцето, което не е било генетично манипулирано; зрънцето, от което ще изникне здраво и щастливо растение. От здравото растение се приготвя храна, а остатъците се връщат на земята, след като бъде нахранено хранителното тяло. След време самото хранително тяло изразходва своята порция вдишвания и издишвания, завършва жизнения си цикъл и по естествен начин се връща в земята.

Когато се научим да отглеждаме, подготвяме и приготвяме своята храна, да поддържаме познавателната си памет във великолепно състояние и по този начин да се наслаждаваме на чудесно здраве, ние ще опознаем и хармонията на живота. Изкуството на готвенето ни дава безкрайна възможност да усъвършенстваме хранителното си тяло. Тази садхана не изключва многото други здравословни дейности; тя  по-скоро е центърът, около който всичко намира своето равновесие. Бъде ли пренебрегната, всички несвързани с нея дейности, поведения и невалидни спомени се разтварят, изгубват значението си. Храната е средство да опознаем отново природата.

Всички ние сме изградени от същите съставки като дърветата и животните. Земята е нашето физическо тяло, а Водата – неговите течности; Огънят е киселините и ензимите на тялото; Въздухът е праната и дъхът, а Пространството е съвместната вибрация на всичките ни жизнени системи. Здравословното ухание на Земята раздвижва свежи спомени. Водата ни позволява да вкусваме и разпознаваме живота. Огънят ни дава възможност да преработваме света и да преобразуваме космическата му интелигентност; той ни дарява зрение и далновидност; Въздухът ни позволява да чувстваме, да докосваме, да знаем. Чрез него измерваме прогреса си. Пространството ни позволява да резонираме в рамките на нашите наблюдения и познания. Научаваме космическата истина чрез звуците и космическия резонанс.

 

Автор: Йога Пит Деви Даси (Петя Иванова)

 

 

SaveSave

By |February 12th, 2018|Categories: Аюрведа, Новини|Comments Off on Събуждане на познавателната памет