Какво е йога?

Какво е йога?

Думата Йога произлиза от санскритския корен юдж, който означава “свързвам, прикрепвам, впрягам в ярем, насочвам и съсредоточавам вниманието, използвам, прилагам”. Тя означава също обединение или приобщаване. Йога предполага дисциплиниране на интелекта, ума, емоциите, волята; означава душевно равновесие, което дава възможност да се гледа хармонично и спокойно на живота във всичките му аспекти.

Йога означава най-вече да бъдем осъзнати. Йога е начин да овладеем негативните аспекти на нашия характер и да развием позитивни качества, които да ни издигнат и да променят както нас, така и атмосферата около нас, нашето излъчване.

Когато ние изразяваме нашите положителни качества, тогава имаме също така положително въздействие върху другите. Това всъщност е йога. Друг важен момент е настоящето. Йога ни учи да не обръщаме внимание на несигурностите на бъдещето. Ако нещо ще се случва в бъдещето, защо е нужно да се тревожим сега? Проблемът е, че ние сме така напрегнати и това напрежение влияе върху миналото, настоящето и бъдещето. Йога ни учи да бъдем в настоящето и да се опитваме да даваме най-доброто от себе си тук и сега.

Йога е пътят, който води човека към опознаване на себе си. Тя му помага да направи тялото си здраво и силно и да го освободи от всякакви токсини и ненужни вещества, които смущават функционирането му. Тя го изправя пред бъркотията в ума и пред грешките и комплексите в неговата личност. Помага му да се освободи от ограничения начин на мислене втълпен от погрешните мненията, предразсъдъци и идеи на обществото и заобикалящата среда. Тя го води обратно към Центъра и му помага да открие себе си, да разбере кой е той в действителност и какво всъщност иска от живота.