Мантра Йога

Мантра Йога

Ман=манас=ум
Тра=трайате=освобождениеМантрата е мистична звукова формула, която освобождава ума ни от всики видове притеснения, объркване и страдание, свързвайки го с трансцеденталното ниво на възприятие и опитност. Мантра йога означава да установим връзката си с божественото чрез повтаряне на свещени звуци, мантри.

Ом

Също известна като биджа мантра, или семенна мантра, от която произлиза цялото космическо проявление. Състои се от 3 букви: А (представлява върховната божественост), У (представлява пълната енергия, която ни дава удовлетворение и вътрешна радост) и М (представлява всеки един от нас, търсачи на любов и щастие).
Повтарянето на тази мантра генерира обединение между трите букви и концепции, озарявайки ни с едно усещане за незабавен мир и хармония.

Ом шанти Ом

В тази мантра срещаме допълнителната концепция за „Шанти”, което се превежда като вътрешен духовен мир. Търсенето на мир и спокойствие е пряко свързано с контрола на ума и сетивата. Ето защо тази мощна мантра ни дава духовна сила и правилен усет постепенно да успокоим всички видове неподходящо притеснение и ни води до състояние на медитация и съвършен баланс.

Ом намо Бхагавате Васудевая

Тази известна мантра е произнасяна от велики учители на Ведическата култура преди да рецитират свещените писания, както и когато започват различни ритуали и церемонии за пречистване.

Чрез звука ом (действайки като призоваване) предлагаме нашите почитания и уважение (намо) на Божественото присъствие на „онзи, който притежава всички добри качества в безгранична форма” (Бхагавате), който е всепроникващ (Васудевая) и доброжелател на всеки един от нас.

Асато ма Сад гамах Тамасо ма Джйотир гамах Мритйо ма Амрита гамах

Това е сутра (афоризъм), поместен във Ведите, който ни учи на следното:
„Не пребивавай в илюзия (асато), гледай към истина (сад). Не оставай в тъмнина (тамасо), гледай към светлината (джйотир). Преустанови прераждането в смъртни тела (мритйо), стани безсмъртен (амрита).

Говиндам Ади Пурушам там ахам бхаджами

Според хилядолетната Ведическа литература този свещен звук се е проявил от устата на Брахма, първото живо същество, проявено в началото на сътворението.
Думата „Говинда” е обръщение към онзи, който има потенциала да даде пълно удовлетворение на всичко по един неограничен начин.
„Ади Пурушам” посочва Оригиналната Личност, причината на всички причини.
„Там ахам бхаджами” означава „Отдавам Ти молитвите си.”

Говинда Хари Гопала Хари
Хе прабху Дина Даяла Хари

Тази композиция е известна като „бхаджан” или песен на преданост.
„Хари” означава онзи (имайки предвид върховна енергия), който премахва от нас всичко, което ни причинява страдание в този живот.
„Гопала” представя аспект на божественото, обожаван в Индия като едно момче, на когото преданоотдадените на Бога отдават служене по същия начин, както един баща служи с любов на децата си.
„Прабху” се превежда като „любим” и/или „приятел”. Думата „любим” идва от думата любов и само един истински приятел може да ни даде искрена любов по един безкористен начин. Бог се счита за такъв приятел във Ведическата култура, като наш доброжелател и приятел.
„Дина Даяла” е друго име на Бога, използвано в поезията и лириката за Бога. То посочва онзи, който притежава потенциала и желанието да ни издигне незабавно от временната обусловена илюзия до едно вечно съществуване, знание и добруване.

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе

Известна още като Маха Мантра (великата мантра на освобождението), тази уникална комбинация от имена на Бога е най-препоръчваната от всички Веди като един от най-простите и мощни процеси да се устои на въздействията на съвременната епоха, наречена Кали Йуга (епохата на караници и лицемерие).

Това върховно призоваване, в което се комбинират „Харе” (божествената любов), „Кришна” (изворът на цялата красота и привлекателност), и „Рама” (непресъхващият извор на върховна радост), завладява сърцето ни с поредица от несравними емоции и изживявания, давайки ни шанс да преодолеем напълно всички огорчения и да се установим твърдо в нашата истинска духовна идентичност.

By |December 30th, 2015|Categories: Инбаунд йога|0 Comments