Петте елемента

Петте елемента

Аюрведа и Йога се основават върху принципа за петте елемента. В Аюрведа тези 5 елемента са наречени панчамахабхути, а в Йога – таттви. Панча буквално означава “пет”, а махабхута и таттва са санскритските думи за “елемент” и “реалност”.

Кои са петте елемента?

Тези пет елемента са отговорни за структурата на вселената, те са градивните блокове на материалния свят. Всичко във вселената, живо и неодушевено, е изградено от тези пет махабхути. Това са: аакаш (етер), вайу (въздух), агни (огън), джала (вода) и притхви (земя). Всеки предмет и същество във вселената съдържа в различна степен и комбинация тези пет елемента, които оформят уникалните му особености. Елементите не могат да се открият в чистия им вид. Ние забелязваме субстанции, които притежават много качества, придобити от съчетанието на повече от един елемент.

Плътността на петте елемента се увеличава от етер към въздух, огън, вода и накрая земя. Петте елемента произхождат от финото и всепроникващо вселенско съзнание. Етер е най-финият от петте елемента и възниква от съзнанието, макар и да не е толкова фин, колкото съзнание или дух. По същия начин въздухът възниква от етер и е по-малко фин и проникващ от етера. Огънят възниква от въздуха, но е по-плътен от него. Водата води началото си от огъня, но е по-плътна от него. Земята произлиза от водата, но е най-плътна от петте елемента.

Всичко живо и неодушевено е изградено от атоми, петте махабхути могат да бъдат обяснени с пример на един атом:

  • Аакаш (етер) е пространството, което протоните и неутроните изпълват, както и пространството, в което електроните се въртят.
  • Вайу (въздух) представлява силата на движение на електроните около ядрото.
  • Агни (огън) представлява скритата (латентната) енергия в атома, както и освободената енергия при разклащането на атома.
  • Джала (вода) дава силата на сцеплението, която позволява протоните, неутроните и електроните да останат привлечени един към друг.
  • Притхви (земя) допринася за твърдите частици на атома (електроните, протоните и неутроните).

Здравето и петте елемента

Петте елемента изграждат нашето тяло, както и всичко, което консумираме. Тъй като всички природни субстанции, като храна, билки, минерали, слънчева светлина, въздух и вода, имат същия състав като нас, тялото ни е способно да ги обработва по един хармоничен начин.

Концепцията панчамахабхута може да се приложи за поддържане на здравето и подпомагане на започнато лечение. В здраво тяло петте елемента се поддържат в определена пропорция. Когато състоянието на тялото не е в неговата естествена хармония, тялото ще се опита да поддържа равновесие като елиминира прекомерните елементи и увеличи другите. Всички смущения в тялото се проявяват заради нарушение на този баланс на компонентите в тялото.

Връзката между петте елемента, танмантри, индрии и чакри

В допълнение към петте махабхути животните и човека имат единадесет индрии. Те включват пет сетивни органа (уши, кожа, очи, език и нос), пет органа на действието (гласните струни, ръцете, краката, половите органи и ануса) и ума.

Сетивата са фини елементи и се наричат още танмантри. Петте елемента стават по-ясни при функционирането на сетивата (слух, допир, зрение, вкус и миризма). Всеки сетивен орган има определена качествена характеристика (например очите виждат и ръцете докосват). Петте елемента действат заедно с петте сетивни органа, позволявайки ни да възприемаме материалния свят чрез сетивата. Тъй като това са органите, чрез които възприемаме реалността, петте сетивни органа се наричат джанендрии, от думата джана, която на санскрит означава “знание”.

Всеки един от петте елемента се свързва и с основен орган на действие като по този начин позволява на тялото да отговори на информацията, получена от сетивата. Тези пет органа се наричат кармендрии, от санскритската дума карма, която означава “действие”.

Пет основни чакри (муладхара, свадхистана, манипура, анахата и вишуддха) се настройват към енергиите на петте елемента и осъществяват връзка с танмантрите и индриите, асоциирани с всеки елемент.

Тази таблица показва връзките между махабхути, танмантри, индрии и чакри. Допълнитено обяснение е дадено под таблицата.

Елемент Махабхута Етер / Пространство Аакаш Въздух / Вятър Вайу / Павана Огън Агни/Теджас Вода Джала / Апас Земя Притхви / Бхуми
Роля на съществуване Пространство Движение Енергия Сила на привличане Твърдост
Сетиво Танмантра Слух / Звук Сабда Допир Спарса Зрение Рупа Вкус Раса Мирис Гандха
Джанендрия Уши Кожа Очи Език Нос
Кармендрия Гласни струни / Уста Ръце Крака Полови органи Анус
Чакра Вишуддха Анахата Манипура Сватхистана Муладхара

Аакаш (етер) присъства винаги. Той е пространството, в което всичко съществува и действа. Характерните особености на аакаш са: финост, деликатност, мекота, лекота, пропускливост и гладкост. В тялото аакаш може да бъде намерен там, където има празно пространство, като тръбите и каналите (шроти) на тялото. Подобни празни пространства се намират в кръвните и лимфните съдове, отворите, порите и чревния тракт. Аакаш също допринася за звуците на сърцето, белите дробове, червата и преглъщането.

Аакаш е пространство. Всеки звук се предава чрез пространството и е свързан със сетивото слух. Ухото е сетивният орган на слуха и след като звукът се създава от средствата на гласните струни и устата, те се считат за органа на действие, свързан със сетивото слух. Вишуддха чакра е разположена в зоната на гърлото и е директно свързана с елемента етер и танмантрата на звука.

Вайу (въздух) е газообразната форма на материята. Той е подвижен, динамичен, лек, студен, буен, фин, проницателен, сух и съществува без форма. Всички празни пространства са изпълнени с въздух. Въздухът се движи свободно през тялото, контролира дишането, храни клетките с кислород и помага за движението на биологичните функции.

Въздухът е свързан със сетивото допир, затова кожата е свързаният сетивен орган, а ръката е органът на действие. Елементът въздух съответства с анахата чакра, или позната като сърдечната чакра. Вайу е свързан с действията на даване и получаване и е изобразен чрез ръцете и анахата чакра.

Агни (огън) е горещ, остър, фин, лек, леко леплив, и лъчист. Агни се намира в топлината и енергията на тялото. Огън съществува във всички метаболически процеси и химически реакции. Огънят е трансформираща сила. Той увеличава апетита и подпомага храносмилането и метаболизма като преобразува храната в енергия. Освен това създава мисловни процеси и физически импулси. Агни е отговорен за блясъка, сиянието и цвета на тялото.

Огънят се свързва със зрението заради неговите характеристики на топлина, светлина и цвят. Окото е сетивният орган на зрението. Способността на Агни да дава насока и импулс се свързва с краката като орган на действието. Манипура чакра, пъпната чакра, отговаря на елемента огън.

Джала (вода) е течна, лепкава, студена, плътна, тежка и влажна. Водата е в основата на течностите в тялото и представлява силата на сцеплението, както и възможностите да привлича и променя. Този елемент изгражда течностите в тялото, като урината, плазмата, лимфите, и съставлява по-голямата част от нашето тегло. Течностите в тялото се движат между клетките и през съдовете на тялото, пренасяйки храни, отпадъци, антитела и хормони.

Водата се свързва с усещането за вкус и нейният сетивен орган е езикът. Органът на действието са половите органи, които са много тясно свързани с функцията на езика. Без вода нито езикът, нито половите органи могат да функционират правилно. Свадхистана чакра се намира в областта на половите органи и е в синхрон с енергията на водата.

Притхви (земя) представлява твърдото състояние на материята. Земята е тежка, твърда, стабилна, плътна, неподвижна, тлъста, и дебела. Костите, зъбите, мускулите, мазнините и структурата на различните органи произлизат от елемента земя.

Земята е свързана със сетивото мириз. Носът е сетивният орган, чрез който улавяме миризмата. Органът на действието е анусът, който ни позволява да изхвърляме материя обратно в земята. Муладхара чакра, или още позната като основна чакра, е разположена извън тялото в областта на перинеума. Основната чакра е нашата връзка със земята, която ни дава стабилност в тялото и ума.

Източници:
Др. Сапна Б.А.М.С, Лекция: Концепцията за панчамахабхутите
Агама Йога, Лекция: Индрии и чакри
Васант Лад, Аюрведа: Науката за самолечението

By |January 7th, 2016|Categories: Аюрведа|0 Comments